OÜ KindelRada

Kindel Rada on autokool, mis pakub laias valikus teenuseid, millest täpsemalt võib lugeda teenuste alt.
Peamised põhjused, miks valida just meie autokool:

Madalad hinnad

Suurepärased sõiduõpetajad

Edukus

Teenused

Autokool "OÜ Kindel Rada" valmistab Teid ette B, C, CE, kategooria autojuhilubade eksami sooritamiseks.
Kutsume õpetajaid õppesõidule: Puudub litsents? Läbime koolituse ning saame...
Õppesõit viiakse läbi kogenud juhendajaga.
Me pakume nii grupi- kui ka individuaalset konsultatsiooni.

Hindadest täpsemalt
 • Kategooria B
  Kategooria B
 • Kategooria C
  Kategooria C
 • Kategooria CE
  Kategooria CE
 • Meditsiiniline abi
  Meditsiiniline abi
 • Õigusalane abi
  Õigusalane abi
Liiklusseaduse § 113 lõike 1 alusel:
1. Tuginedes Maanteeameti 22. detsembri 2017. a eelhaldusaktile Kindel Rada OÜ-le on antud tegevusluba mootorsõidukijuhi õppe läbiviimiseks B-, C-, ja CE-kategoorias.
/HARIDUS- JA TEADUS MINISTEERIUM KANTSLERI KÄSKKIRI 26.01.2018 nr.1.1.-3/18/20 /

Õppekorralduse alused

Kvaliteedi tagamine

Kategooria "B"

Õppekava

"B"-kategooria koolitusel saavad osaleda 15,5-aastased ja vanemad hea tervise juures olevad isikud, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad elamusluba. Sisseastumisel tuleb vormistada õppeleping, tuua kaasa 3*4 cm fotot ja tervisetõend.

"B"-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava

Teooriatundide teemad
Teema numberTeema nimiMinimaalne teooriatundide arv

Moodulid

T1Moodul 1Õppetunde 10
T1.1Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkides0.5
T1.2Iseseisvaks õppimiseks juhendamine0.5
T1.3Liiklus kui süsteem4
T1.4Teiste liiklejatega arvestamine1
T1.5Ohutu liiklemise põhimõtted1
T1.6Sõiduki turvalisus1
T1.7Inimene sõidukijuhina2
T2Moodul 2Õppetunde 10
T2.1Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites2
T2.2Sõidujärjekord sõites3
T2.3Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis1,5
T2.4Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine1,5
T2.5Käitumine liiklusõnnetuse korral2
T3Moodul 3Õppetunde 7
T3.1Möödasõit, möödumine ja ümberpõige1
T3.2Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil1
T3.3Keskkonda säästev sõiduki kasutamine1
T3.4Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes2
T3.5Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine2
Kolm moodulit kokku:27

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

PTPimeda ajal sõiduki juhtimine (praktikum)1

Teadmiste kontroll

T3.6Arvestustöö2
Kokku esmaõppe algastmes30

Riiklikud eksamid. Esmase juhtimisõiguse saamine.

Juhi esmaõppe lõppastme koolitus

LT1Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes3
LT2Libedasõidu riskivältimise praktikum 1
Kokku lõppastme koolituses4
Sõidutundide teemad
Teema numberTeema nimiMinimaalne sõidutundide arv

Agastme koolitus

Moodul 1.

S1.1Juhi tööasend ja turvavarustus1
S1.2Sõiduki käsitsemine2
IP1Sõit individuaalprogrammi järgi 1 mooduli raames
Moodul 2
S2.1Sõit vähese liiklusega teedel7
S2.2Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides7
IP2Sõit individuaalprogrammi järgi 2 mooduli raames
Moodul 3
S3.1Möödasõit, möödumine ja ümberpõige1
S3.2Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal1
S3.3Keskkonda säästev sõiduki juhtimine2
IP3Sõit individuaalprogrammi järgi 3 mooduli raames
S3.4Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine1
Kolm moodulit kokku:vähemalt 22

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

PSPimeda ajal sõiduki juhtimine1

Sõiduoskuste kontroll

KSJuhi esmaõppe käigus omandatud sõiduoskuste kontroll1
Kokku esmaõppe algastmes:vähemalt 24

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

Lõppastme koolitus

LS1Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine1
LS2Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine1
Kokku lõppastme koolituses:vähemalt 2

Kategooria "C"

Õppekava

"C"-kategooria (veoautod üle 3500 kg. täismassiga) kursusele saab registreeruda kuus kuud peale "B"-kategooria juhtimisõiguse saamist (esmane juhiluba ei lähe arvesse) ja riiklikud eksamid ning juhiload saab teha 21.a. aastaseks saamisel ja juhtimisõigust peab olema selleks ajaks 3 aastat (koos esmase juhtimisõigusega)

"C"- kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava

TeooriaõpeTundide arvSõiduõpeSõidutundide arv
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses5Sõiduki käsitsemine1
Sõiduki tundmine5Sõiduki juhtimine õppeplatsil3
Liiklusohutus4
Vahekontroll liiklusreeglite tundmises1Vahekontroll juhtimisoskuses1
Liikluspsühholoogia2Sõiduki juhtimine erioludes2
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad3
Teooriaõpet kokku20Sõiduõpet kokku10

Kategooria "CE"

Õppekava

"CE"-kategooria (veoauto haagisega), "CE" - kategooria autorongi ("C"-kategooria veoauto koos pool-, täis- või kesktelghaagisega) kursusele saab asuda õppima isik kellel on omandatud "C"-kategooria juhtimisõigus - sooritatud riiklikud eksamid Maanteeameti teenindusbüroos

"CE"-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava

TeooriaõpeTundide arvSõiduõpeSõidutundide arv
Liiklusreeglid ja käitumine liikluses2
Autorongi ehitus1Autorongi juhtimine õppeplatsil ja autorongi koostamine3
Liiklusohutus3
Vahekontroll1Vahekontroll1
Liikluspsühholoogia2Autorongi juhtimine liikluses6
Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad1
Teooriaõpet kokku10Sõiduõpet kokku10
Vastavalt autoveoseaduse § 27 1 lõikele 1 Kindelrada OÜ on tunnustatud veoautojuhi ametikoolitust läbiviiva õppeasutusena (Asukoht Uus 57, Tartu, 50606), reg.nr.11841665.
/MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONI MINISTEERIUM KÄSKKIRI 26.03.2018 nr.1.1.-1/18-050 /

Veoautojuhi täiendkoolituse õppekava ja lektorid

Täiendukoolitus neile, kel juhistaaži üle kahe aasta (maht 35 tundi)
Teoriaõppe tunni kestus on 45 minutit.
Teoreetiliste teadmiste eksami küsimustik haarab õppekava sisu kõigi teemade ulatuses.
Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 80% küsimustest. Teoreetiliste teadmiste eksamil on küsimusi 20.
Praktilise töö eksamil rakendatakse hindamissüsteemi põhimõttel «jah» - sooritats, «ei» - ei sooritatud Täenduskoolituse eesmärk on:
1) parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
2) kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.
Õppeaine nimetusÕppetundeSealhulgas
Teoreetilisi õppetundePraktilisi õppetundeLektoridÕpetajate haridus ja amet
1. Autovedude korraldus (logistika)1082Boris MatšonovKõrgharidus logist
2. Sõiduki tundmine ja käsitsemine55--Arne SeinKõrgharidus pedagoog
3. Töökeskkond ja liiklusohutus431Arne SeinKõrgharidus pedagoog
4. Kindlustused ja vastutus22--Mart Telvar
August Käära
Kõrgharidus Kindlustuse spetsialist
Kõrgharidus jurist
5. Tööõiguse alused22--August KääraKõrgharidus jurist
6.Töö – ja puhkeaeg2
2
1
1
1
1
August Käära,
Sergei Teplov
Kõrgharidus jurist,
Kõrgharidus jurist, pedagoog
7.1 Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia,
7.3 Rasked tee- ja ilmastikuolud, kettide kasutamine, tuleohutus,
7.5 Sõidu- ja puhkeaja korralduse süvendatud käsitlemine,
7.6 Veoste laadimise ja kinnitamise süvendatud käsitlemine
4
4
3
2
4
1
3
1
--
1
--
1
Marianna Makarova
Raino Verliin
Boris Matšonov
Arne Sein

Teooria ja sõiduõpetaja A-,B-,BE-,C-,CE-kat.
Kõrgharidus logist
Kõrgharidus pedagoog
Kokku35

Õppekava

Meditsiline abi

Meditsiline abi

Õppekava

Õigusalane abi

Õigusalane abi

Õpetajad ja partnerid

Raino Verliin,5083259

Alustas autokoolis õpetamist aastal 1997, esmalt Tallinnas Niguliste Autokoolis, hiljem pikalt Selge Autokoolis ning vähest aega ka Tartu Autom-is. Verliini jagub kõikjale – nii autokooli kui oma suure pere tegevustesse. Kui sa ei ole tema käe all õppinud sõitmist selgeks, siis sa seda ka mujal selgeks ei saa. Tema õpetusoskus suudab Sind autoroolis jätta rahulikuks. Paanitseda ja autost välja joosta ei ole vaja! Üliaktiivne ja positiivne inimene.

Mati Linno,5079272

Mees kelle kogemuste pagas on väga suur. Võimeline juhendama kõiki kategooriaid nii teooria, kui ka sõiduõppes. Mati on töötanud aastatel 2003-2005 sõidukijuhtide eksamineerijana ja toob nüüd selle hindamatu kogemuse endaga kaasa meie väikesesse kollektiivi. Matit võiks õpetajana iseloomustada väga rahuliku kuid samas ka põhjaliku juhendajana. Tema õpetamisaastate ajaloos ei ole üldjuhul kellelgil õnnestunud teda endast välja viia. Kolleegide sõnul on Mati vana rahu ise.

Arne Sein

CV

Toomas Strelnieks

Nõusolek

Hinnakiri

B-kategooria õpilasele või tudengile 385 EUR
B-kategooria kursus 405 EUR
E-õppe B-kategooria kursus 385 EUR
B-kategooria lisasõidutund (45+15 min.) 20 EUR
C-kategooria kursus 390 EUR
CE-kategooria kursus 420 EUR
C-kategooria lisasõidutund (45+15 min.) 35 EUR
CE-kategooria lisasõidutund (45+15 min.) 40 EUR
Pimeda aja koolitus 50 EUR
Algastme libedasõidu riskivältimise harjutused
(1 sõidutund libedaväljakul)
60 EUR
Esmaabikursus (koostöös Tartu Kiirabiga) 40 EUR
Lõppastmekoolitus 115 EUR
C – kategooria auto kasutamine riiklikul eksamil
(hind sisaldab ka sõidutundi eksami eel)
70 EUR
CE – kategooria auto kasutamine riiklikul eksamil
(hind sisaldab ka sõidutundi eksami eel)
80 EUR

 • Kategooria B
 • Küsi hinda
 • Teooria
 • Praktika
 • Meditsiiniline abi
 • Telli
 • Kategooria C
 • Küsi hinda
 • Teooria
 • Praktika
 • Meditsiiniline abi
 • Telli
 • Kategooria CE
 • Küsi hinda
 • Teooria
 • Praktika
 • Meditsiiniline abi
 • Telli

Vaata meie hindasid

Hetkel võib hinnapakkumise saada täites kontaktivormi või telefoni teel.

 • Kategooria B
 • Küsi hinda
 • Teooria
 • Praktika
 • Meditsiiniline abi
 • Telli
 • Kategooria C
 • Küsi hinda
 • Teooria
 • Praktika
 • Meditsiiniline abi
 • Telli
 • Kategooria CE
 • Küsi hinda
 • Teooria
 • Praktika
 • Meditsiiniline abi
 • Telli

Asukoht

OÜ Kindel Rada asub Tartu Aleksander Puškini Kooli hoones.

Kontakt

Kui teil tekkisid küsimused või te soovite saada hinnapakkumist, siis kasutage selleks meie kontaktivormi.

Meie aadress:

OÜ Kindel Rada

Tartu, Uus 54,
Indeks: 50606
Telefon: 58-517-821
Email: kindelrada@gmail.com
Tööaeg:

E: 16.00 - 21.00
T: 16.00 - 21.00
K: 16.00 - 21.00
N: 16.00 - 21.00
R: 16.00 - 21.00

Meie suhtlusvõrgustikes: